ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ-ਡੀ ਹੈ: sagekaleke@gmail.com


Whatsapp Contact: +91 91057 57000


Social Media Accounts of PungreziLearn English through video lessons here:Social Media Accounts of Sage Kaleke